Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

12-04-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ~ CHEMTRAILS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 12-04-2015ΛΗΨΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΠΟ 12-04-2015 16:46 ΕΩΣ 12-04-2015 16:48
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
12-04-2015 16:46CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
12-04-2015 16:47
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
12-04-2015 16:47
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
12-04-2015 16:47
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
12-04-2015 16:47CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
12-04-2015 16:48CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
12-04-2015 16:48
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
12-04-2015 16:48
12-04-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ~ CHEMTRAILS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 12-04-2015


ΛΗΨΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΠΟ 12-04-2015 16:17 ΕΩΣ 12-04-2015 16:22

CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
12-04-2015 16:17CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
12-04-2015 16:18
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ
12-04-2015 16:18
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
12-04-2015 16:20
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
12-04-2015 16:21
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
12-04-2015 16:21
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
12-04-2015 16:22