2015-04-12

12-04-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ~ CHEMTRAILS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 12-04-2015


ΛΗΨΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΠΟ 12-04-2015 16:17 ΕΩΣ 12-04-2015 16:22

CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
12-04-2015 16:17CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
12-04-2015 16:18
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ
12-04-2015 16:18
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
12-04-2015 16:20
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
12-04-2015 16:21
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
12-04-2015 16:21
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
12-04-2015 16:22