2015-04-12

12-04-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ~ CHEMTRAILS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 12-04-2015ΛΗΨΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΠΟ 12-04-2015 16:46 ΕΩΣ 12-04-2015 16:48
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
12-04-2015 16:46CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
12-04-2015 16:47
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
12-04-2015 16:47
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
12-04-2015 16:47
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
12-04-2015 16:47CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
12-04-2015 16:48CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
12-04-2015 16:48
CHEMTRAIL IN ATHENS - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
12-04-2015 16:48